Aktualności
Opis programu
Wypróbuj za darmo
Najnowsza wersja
Cennik
Kontakt
 
 
 
Najnowsza wersja:
1.0.5303
 
 
Pomoc zdalna

Najnowsza wersja


 
 
Wersja: 1.0.5303
Dodana: 28 października 2015  
 

Wersja

Plik

Wielkość

Pełna mobiInwentaryzacja_1.0.5303.exe 108 MB
Aktualizacja mobiInwentaryzacja_aktualizacja_1.0.5303.exe 1.30 MB
 
 
 

Lista zmian

 
Zmiany od wersji 1.0.5271:
 • Naprawiono działanie filtrów.
 • Poprawiono wygląd okien importu / eksportu.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.5172:
 • Poprawiono zgodność z Windows XP.
 • Poprawiono sposób zapisu ilości towarów.
 • Dodano możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania ilości i cen. Zmiany można dokonać w module Ustawienia - Towary.
 • Naprawiono działanie filtrów.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.5150:
 • Poprawiono eksport danych do systemu Subiekt GT.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4894:
 • Dodano opóźnienie dla dynamicznego wyszukiwania w oknie Dodaj kod ręcznie (wyszukiwanie następuje po zakończeniu wpisywania kodu).
 • Poprawiono błędy związane z wyświetlaniem postępu przy długotrwałych operacjach.
 • Zmieniono sposób raportowania błędów.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4883:
 • Poprawiono import stanów magazynowych z systemu Subiekt GT (błędy w bazie Subiekta mogły powodować problemy z wykonaniem inwentaryzacji).
 • Zmieniono wygląd okien eksportu wyniku grupy oraz inwentaryzacji.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4870:
 • W oknach Dodaj arkusz inwentaryzacyjny oraz Popraw arkusz inwentaryzacyjny dodano kolumnę Różnica, która pokazuje aktualny wynik inwentaryzacji dla danego towaru. Aby funkcja działała poprawnie, bieżący arkusz musi być dodany do grupy, w której znajduje się arkusz stanów magazynowych.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4856:
 • Do importowanych dokumentów automatycznie dodawany jest opis.
 • W podglądzie grupy oraz podczas dodawania arkuszy do grupy widoczne są opisy arkuszy.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4849:
 • Dodano możliwość importu nowych dokumentów z systemu Subiekt GT. Aktualnie można importować następujące rodzaje dokumentów: Faktura sprzedaży (FS), Przyjęcie zewnętrzne (PZ), Zamówienie do dostawcy (ZD), Zamówienie od klienta (ZK) oraz Inwentaryzację.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4823:
 • Poprawiono interfejs użytkownika.
 • Do sterownika dla systemu Subiekt GT dodano opisy pobieranych dokumentów (oprócz numeru dokumentu, program pokazuje jego nazwę, np. "Zamówienie do dostawcy ZD 35/2013" lub "Inwentaryzacja 1").
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4785:
 • Dodano skrót klawiszowy wywołujący eksport arkusza inwentaryzacyjnego (CTRL + E).
 • Poprawiono eksport arkuszy inwentaryzacyjnych, tak aby nie powielały się pola własne.
 • Poprawiono sterownik CSV tak, aby kolejność pól własnych była prawidłowa.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4761:
 • Poprawiono błąd związany z nieprawidłowym importem z systemu Subiekt GT towarów zawierających znak spacji w symbolu.
 • Poprawiono import takich samych towarów z różną ceną zakupu z systemu Subiekt GT.
 • Dodano rejestrację błędów aplikacji.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4748:
 • Poprawiono import towarów z kartoteki systemu Subiekt GT.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4724:
 • Pojawił się dodatkowy sposób dodawania pozycji arkusza inwentaryzacyjnego. Opcja Dodaj - czytnikiem (ilość) pozwala w szybki sposób wprowadzać pozycje inwentaryzacji za pomocą czytnika kodów kreskowych, udostępniając jednocześnie możliwość zmiany ilości.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4708:
 • Zmieniono sposób eksportu danych do systemu Subiekt GT. Zmiana ta umożliwia poprawne wykonanie inwentaryzacji w przypadku, gdy stany magazynowe zostały zmienione przed jej wykonaniem. Jeżeli wynik zawiera jakikolwiek arkusz stanów magazynowych (AST), to wynik w Subiekcie będzie zgodny z wynikiem w mobiInwentaryzacji, nawet jeżeli stany w Subiekcie zostały zmienione. Jeżeli wynik składa się wyłącznie z arkuszy inwentaryzacyjnych (AIN), to wynik w Subiekcie zostanie obliczony na podstawie aktualnych stanów magazynowych.
 • Poprawiono błąd występujący podczas eksportu danych do Subiekta GT. Jeżeli towar nie posiadał ustalonej ceny kartotekowej, to nie był dodawany do wyniku inwentaryzacji.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4704:
 • Wprowadzono kolejne poprawki w eksporcie wyniku do Subiekta GT.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4697:
 • Poprawiono eksport wyniku do systemu Subiekt GT.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4686:
 • Zmieniono sposób eksportu wyniku do systemu Subiekt GT. Po wyeksportowaniu danych, w Subiekcie mogły pojawić się problemy z wystawianiem dokumentów.
 • Poprawiono błąd występujący w arkuszach inwentaryzacyjnych. Podczas wprowadzania danych do arkusza, zaznaczenie nie przechodziło na ostatnio wprowadzoną pozycję.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4661:
 • Poprawiono import z arkusza inwentaryzacyjnego. Jeżeli w arkuszu źródłowym produkt występował na kilku pozycjach, to importowana była ilość tylko z pierwszej z nich.
 • Poprawiono sterownik dla Subiekta GT. Błędny sposób zapisu danych w bazie Subiekta mógł uniemożliwić eksport wyniku.
 • Poprawiono dodawanie arkuszy do grupy. Aktualnie można dodać wiele arkuszy na raz.
 • W oknie Wybierz arkusz dodano przyciski OK oraz Anuluj.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4641:
 • W menu "Pomoc" dodano opcję "Resetuj okna", która przywraca domyślne ustawienia wszystkich okien aplikacji.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał otwarcie okna Licencje.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4612:
 • Poprawiono sterownik dla Subiekta GT. Jedna z ostatnich zmian w programie blokowała dostęp do ustawień sterownika.
 • Poprawiono fukncję wyszukiwania serwerów w Ustawieniach bazy danych. Po każdym wywołaniu wyszukiwania lista serwerów nie była czyszczona, a znalezione serwery dodawane były do wykrytych wcześniej.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4586:
 • Dodano funckję autopodpowiedzi dostępną podczas ręcznego dodawania pozycji arkusza inwentaryzacyjnego.
 • Zmieniono działanie klawisza Insert w oknach Dodaj arkusz inwentaryzacyjny oraz Popraw arkusz inwentaryzacyjny. Aktualnie naciśnięcie klawisza Insert powoduje otwarcie okna Dodaj pozycję ręcznie.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4467:
 • Poprawiono współpracę Filtrów kolumn oraz Filtra wiersza. Dotychczas jednoczesne użycie obu rodzajów filtrowania powodowało wyświetlenie komunikatu o błędzie.
 • Zmieniono mechanizm dodawania pozycji Grupy. Po dodaniu arkusza do grupy, nie jest on już widoczny w oknie Wybierz arkusz - dzięki temu nie ma możliwości przypadkowego dodania jednego arkusza dwukrotnie do tej samej grupy.
 • Zmieniono mechanizm dodawania pozycji Inwentaryzacji. Po dodaniu grupy do inwentaryzacji, nie jest ona już widoczna w oknie Wybierz grupę - dzięki temu nie ma możliwości przypadkowego dodania jednej grupy dwukrotnie do tej samej inwentaryzacji.
 • Dodano Informator. Wyświetla on listę arkuszy, w których występuje dany towar. Z informacji tej można skorzystać w każdej tabeli zawierającej listę towarów (np. w module Towary lub w arkuszach) klikając prawym klawiszem myszy na danej pozycji i wybierając z menu opcję Informator.
 • Zmieniono układ menu kontekstowych.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4433:
 • W mechanizmie filtrowania poprawiono Filtry liczb. Program sprawdza, czy wartości podane przez użytkownika są liczbami.
 • Do mechanizmu filtrowania dodano Filtry tekstu.
 • Do mechanizmu filtrowania dodano Filtry daty.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.4010:
 • Poprawiono opcję ręcznego dodawania pozycji do arkusza inwentaryzacyjnego. Dotychczas po wybraniu opcji Dodaj - ręcznie otwierało się okno dodawania za pomocą czytnika.
 • W Ustawieniach dodano opcję Arkusze inwentaryzacyjne.
 • Zmieniono mechanizm filtrowania danych w tabelach.
 • Poprawiono sortowanie kolumn zawierających wartości liczbowe (np. Ilość, Cena, Wartość).
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3920:
 • Zmieniono wygląd okna wyboru podmiotu oraz okna logowania. Dodano informacje o wersji programu, serwerze oraz wybranym podmiocie.
 • W Ustawieniach dodano opcję Towary, która zawiera parametry pozwalające na wyeliminowanie problemów związanych z błędnym oznaczeniem towarów w magazynie (np. gdy kody kreskowe na towarach różnią się od kodów zapisanych w systemie sprzedaży).
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego podmiotu.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio zalogowanego użytkownika.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3854:
 • Dodano wsparcie dla systemu obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2000.
 • W ustawieniach sterownika dla systemu Subiekt GT poprawiono opcję "Odczytaj dane z Subiekta".
 • W sterowniku dla systemu Subiekt GT dodano obsługę starszych wersji Subiekta (1.08 i wcześniejsze), które nie wspierały numerów seryjnych.
 • Dodano informacje o błędach połączenia z bazą danych wyświetlane podczas uruchamiania Programu.
 • W ustawieniach bazy danych dodano opcję "Odczytaj dane z systemu Subiekt GT".
 • W ustawieniach sterownika dla systemu Subiekt GT dodano komunikat o błędzie w przypadku nieznalezienia pliku konfiguracji.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3815:
 • Poprawiono błąd występujący podczas zakładania nowego podmiotu. Tabela zawierająca dane o arkuszach nie była tworzona poprawnie, przez co arkusze nie pojawiały się na liście. Błąd ten występuje jedynie w wersji 1.0.3815.
 • Poprawiono obsługę ustawień bazy danych. Aktualnie po wprowadzeniu nowych parametrów połączenia z bazą danych, program automatycznie przechodzi do okna wyboru podmiotu.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3776:
 • Poprawiono wyświetlanie znacznika w arkuszach inwentaryzacyjnych oraz oznaczenia aktywności w oknie "Użytkownicy". Na niektórych systemach zamiast znaku zaznaczenia pojawiała się litera "P".
 • Dodano możliwość wstawiania opisów do arkuszy inwentaryzacyjnych oraz arkuszy stanów magazynowych.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3774:
 • Poprawiono sterownik dla Subiekta GT. Błędy w bazie danych Subiekta (powtarzające się symbole towarów) mogły powodować niepoprawne wczytywanie stanów magazynowych.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3735:
 • Dodano sterownik obsługujący pliki programu Inwentaryzator firmy Novitus. Dzięki niemu mobiInwentaryzacja współpracuje z inwentaryzatorami firmy CipherLab.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3731:
 • Poprawiono błąd w obsłudze licencji.
 • Zaktualizowano sterowniki.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3661:
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania w module "Towary" oraz w oknie "Wybierz towar". Funkcja dostępna po naciśnięciu klawisza F7 lub kombinacji klawiszy Ctrl + F.
 • Dodano możliwość szybkiego filtrowania w module "Towary" oraz w oknie "Wybierz towar". Funkcja dostępna po naciśnięciu klawisza F8.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3659:
 • Dodano komunikat o niepowodzeniu importu arkusza inwentaryzacyjnego, w przypadku, gdy nie ma żadnych pozycji do dodania (np. zerowe stany magazynowe).
 • Dodano komunikat o niepowodzeniu dodawania arkusza stanów magazynowych, w przypadku, gdy nie ma żadnych pozycji do dodania (np. zerowe stany magazynowe).
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3581:
 • Dodano Podręcznik użytkownika.
 • Poprawiono import arkusza inwentaryzacyjnego. Program zgłaszał błąd, jeżeli nie było skonfigurowane żadne połączenie z systemem zewnętrznym.
 • Poprawiono dodawanie arkusza stanów magazynowych. Program zgłaszał błąd, jeżeli nie było skonfigurowane żadne połączenie z systemem zewnętrznym.
 • Przyspieszono import danych z systemów zewnętrznych o ponad 50%.
 • Poprawiono funkcję "Odczytaj dane z Subiekta" w ustawieniach sterownika dla systemu Subiekt GT. Po zmianach Program poprawnie importuje hasło, lub wyświetla informację, że jest ono zakodowane.
 • Poprawiono moduł "Towary". Po imporcie towarów podsumowanie tabelki nie odświeżało się poprawnie.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3384:
 • Przebudowano obsługę sterowników.
 • Dodano sterownik CSV. CSV to plik tekstowy, w którym każda linia stanowi odrębny rekord, a kolumny oddzielone są śrenikiem. Jest to najprostszy format wymiany danych pomiędzy różnymi systemami.
 • W menu "Plik" zmieniono pozycję "Ustawienia" na "Ustawienia bazy danych".
 • Poprawiono wykrywanie dostępnych serwerów w Programie. W oknie "Ustawienia bazy danych" po rozwinięciu listy "Serwer", Program wyświetlał dostępne serwery bazy danych, lecz nie wszystkie serwery były poprawnie wykrywane.
 • Poprawiono wykrywanie dostępnych serwerów w sterowniku dla Subiekta GT. W oknie "Ustawienia bazy danych" po rozwinięciu listy "Serwer", Program wyświetlał dostępne serwery bazy danych, lecz nie wszystkie serwery były poprawnie wykrywane.
 • Poprawiono okno "Pola własne". Skrót klawiszowy CTRL + Enter nie powodował zamknięcia okna.
 • Poprawiono okno "Użytkownicy". Skrót klawiszowy CTRL + Enter nie powodował zamknięcia okna.
 • Poprawiono funkcję "Usuń" w module "Arkusze inwentaryzacyjne". Program pozwalał wywoływać funkcję "Usuń", gdy nie był zaznaczony żaden arkusz.
 • Poprawiono funkcję "Usuń" w module "Arkusze stanów magazynowych". Program pozwalał wywoływać funkcję "Usuń", gdy nie był zaznaczony żaden arkusz.
 • Poprawiono funkcję "Usuń" w module "Grupy arkuszy". Program pozwalał wywoływać funkcję "Usuń", gdy nie była zaznaczona żadna grupa.
 • Do sterownika dla systemu KASIM dodano kreator ustawień.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3271:
 • Dodano obsługę aktywacji licencji z poziomu Programu.
 • Poprawiono okno "Licencje". Skrót klawiszowy CTRL + Enter nie powodował zamknięcia okna.
 • Poprawiono obsługę sterowników. Odwołanie do sterownika zakończone niepowodzeniem powodowało błąd w Programie.
 • Dodano sterownik dla systemu KASIM firmy BOSSCOM.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3177:
 • Poprawiono wersję instalacyjną Programu. Aktualnie w trakcie instalacji użytkownik ma do wyboru dwie wersje programu: jednostanowiskową (uwzględniającą instalację oprogramowania SQL Server 2005 firmy Microsoft) oraz sieciową (instalowana jest jedynie mobiInwentarycaja).
 • Poprawiono okna eksportu. Podczas eksportu arkusza inwentaryzacyjnego, wyniku grupy lub wyniku inwentaryzacji nie można było wybrać połączenia.
 • Poprawiono dodawanie arkusza do grupy. Przy ponownym dodawaniu arkusza, który należy do grupy, Program prosi użytkownika o potwierdzenie.
 • Poprawiono dodawanie grupy do inwentaryzacji. Przy ponownym dodawaniu grupy, która należy do inwentaryzacji, Program prosi użytkownika o potwierdzenie.
 • Poprawiono okno "Polączenia". Skrót klawiszowy CTRL + Enter nie powodował zamknięcia okna.
 • Poprawiono okna importu arkusza inwentaryzacyjnego oraz dodawania arkusza stanów magazynowych. Program nie pozwalał importować danych z wewnętrznych arkuszy, jeżeli nie było skonfigurowanego połączenia z systemem zewnętrznym.
 • Poprawiono format sterowników.
 • Poprawiono błędy w interfejsie użytkownika. W niektórych oknach brakowało polskich znaków.
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3167:
 • Poprawiono wyszukiwanie podmiotów. Przy dużej liczbie baz danych na serwerze, program uruchamiał się zbyt długo.
 • Poprawiono działanie kolumny "Lp od znacznika" przy dodawaniu i poprawianiu arkusza inwentaryzacyjnego. Po dodaniu znacznika na ostatniej pozycji arkusza, numeracja w kolumnie "Lp od znacznika" nie rozpoczynała się od początku.
 • W oknach dodawania i poprawiania arkusza inwentaryzacyjnego dodano opcję "Znacznik".
 
 
 
Zmiany od wersji 1.0.3163:
 • Poprawiono okno wyboru podmiotu. Link "Sprawdź ustawienia programu" nie przesuwał się prawidłowo wraz ze zmianą wielkości okna.
 • Dodano ikonkę programu do głównego okna.
 • Poprawiono okienko konfiguracji w sterowniku dla Subiekta GT.